Wie ik ben

Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt in verschillende rollen binnen de ICT (softwareontwikkelaar, softwaretester, kwaliteitscoördinator en servicecoördinator), en even lang een dubbelleven geleid: in mijn ene leven was ik de doorpakker met een fijn gezin, en in het andere was ik zoekende en alleen.

Een paar jaar geleden heb ik, na bijna twintig jaar, alsnog aangifte gedaan van verkrachting op mijn zestiende, met als gevolg dat de dader is vervolgd en uiteindelijk veroordeeld. Pas toen begon voor mij een lange weg van verwerking. Het belangrijkste was dat ik eindelijk de moed had gevonden mijn verhaal te delen, eerst met mijn directe omgeving en later ook daarbuiten. Het effect was ingrijpend: niet alleen was ik bevrijd van een zware last die ik al bijna twintig jaar met me meesleepte, door mijn verhaal te delen leerde ik dat het niet mijn schuld was. Ik bloeide in alle opzichten op, niet alleen bereikte ik betere resultaten in mijn werk maar ik durfde eindelijk alles te doen wat ik altijd al had willen doen op het gebied van leven en seksualiteit. Het besef van bevrijding was intens en allesomvattend.

Omdat ik iedereen diezelfde vrijheid wens heb ik verschillende trainingen en cursussen gevolgd om ook anderen te kunnen helpen met met mijn kennis en ervaring. Daarnaast zet ik me in voor het bespreekbaar maken van seksueel geweld.