Wat ik doe

Nog teveel slachtoffers van seksueel geweld dragen hun geheim, en daarmee hun eigen oordeel over het gebeurde onbesproken met zich mee. Niet alleen blijven de daders daardoor ongemoeid, het werkt ook enorm belemmerend. Veel slachtoffers geven zichzelf de schuld, wat niet alleen op seksueel gebied maar ook op het gebied van eigenwaarde een schadelijk effect heeft.

Naast mijn werk als coach zet ik me in om seksueel geweld maatschappelijk bespreekbaar te maken, onder meer door mijn eigen verhaal openlijk te delen en het gesprek met relevante partijen, zowel maatschappelijk als politiek, aan te gaan. Daardoor hoop ik ook bij te dragen aan een belangrijke mentaliteitsverandering: de last van misbruik niet langer bij het slachtoffer te leggen maar waar hij hoort – bij de dader. Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon binnen organisaties, zodat ik ook een bijdrage kan leveren aan een veilige werkvloer.

Ik ben een van de acht ervaringsdeskundigen in de actiegroep van Amnesty International Nederland die kritisch stond tegenover het nieuwe wetsvoorstel van minister Grapperhaus om een nieuw zedendelict ‘seks tegen de wil’ te introduceren naast het al bestaande delict verkrachting. Gelukkig is dat voorstel inmiddels van tafel en wordt er gewerkt aan een wijziging van de huidige verkrachtingswet (lees meer). Daarnaast heb ik met mijn man Stijn Schenk en steun van de Gemeente Amsterdam en Fonds Slachtofferhulp het project Samen Helen gelanceerd, dat handvatten (zoals de #MeToo Gespreksetiquette) biedt aan steunfiguren van een slachtoffer van seksueel geweld, en ben ik met verschillende partijen bezig met het ontwikkelen van trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van vertrouwenswerk, positieve seksualiteit na trauma of het voorkomen van seksueel geweld.