Opleidingen en certificaten

Masterclass Wat je als professional moet weten over seksueel misbruik (2019, Dr Iva Bicanic en Drs Esther Verhees)
Masterclass met handvatten om traumasensitief te kunnen handelen bij seksueel misbruik-casuïstiek.

Post-HBO opleiding tot resultaatgericht wandelcoach (2019)
Beweging staat centraal bij deze opleiding, zowel fysiek als mentaal. Onbevooroordeeld luisteren en doorvragen is de kern van coaching, zodat de juiste informatie naar boven komt voor de volgende stap. Een wandelcoach gaat op zoek naar behoeftes. Samen wordt er gewerkt naar een oplossing of plan.

Instituut voor Gebruikers Participatie en Beleid – Training Opleiding Ervaringsdeskundigheid (2019)
Deze opleiding leert de eigen levenservaring en het eigen herstel te zien als instrument om contact te leggen met de ander om zo anderen te ondersteunen. Iedere situatie verschilt, in iedere situatie zijn er andere behoeftes en wensen te inventariseren.

Geaccrediteerde basisopleiding Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit (2018, Van Oss en Partners)
Op persoons- of organisatieniveau levert de vertrouwenspersoon ondersteuning of advies. Dit wordt bereikt door te luisteren zonder oordeel en te inventariseren wat de ander nodig heeft.

Sociaal Wetenschappelijke Informatica (1998, Universiteit van Amsterdam)
Een studie die leert op een juiste manier om te gaan met de informatie om ons heen. Afhankelijk van de situatie kan de juiste oplossing ontworpen worden.