Voor organisaties

Binnen organisaties ben ik op verschillende manieren inzetbaar.
Vertrouwenspersoon
Adviseur
Spreker

Gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen
Alle bedrijven, groot of klein, zijn vanuit de Arbowet verplicht om een veilige werkplek te bieden, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Dat is niet alleen in het belang van uw werknemers, maar ook van de organisatie: een veilige werkvloer bevordert een fijne, collegiale sfeer en daarmee optimale samenwerking, betere productiviteit en minder ziekmeldingen. Een vertrouwenspersoon kan hieraan bijdragen.

Een vertrouwenspersoon biedt een onafhankelijk luisterend oor aan medewerkers die de omgang op de werkvloer of wijze van leidinggeven als kwetsend hebben ervaren. Denk bijvoorbeeld aan pesten, intimidatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld of discriminatie. Ik bied als gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen een onafhankelijk luisterend oor, zonder oordeel en met ruimte voor verhaal en emotie. Alles blijft vertrouwelijk en de melder blijft de regie houden.

Hoe werkt het?
Nadat ik door de organisatie ben aangesteld als vertrouwenspersoon kunnen werknemers rechtstreeks contact met me opnemen zonder hun leidinggevende in te lichten. Dat verlaagt de drempel voor het bespreekbaar maken van problemen. Ik inventariseer samen met de melder wat de belangrijkste klachten zijn, bespreek de verschillende oplossingen en mogelijkheden en begeleid de medewerker bij eventuele vervolgstappen. Daarnaast kan ik de organisatie advies op maat geven om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen, en ook dan geldt mijn beroepsgeheim. Ik kan dus niet met andere organisaties bespreken of, en wat voor interne problemen er eventueel spelen.

Advies
Ik denk vanuit mijn jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en mijn opgedane kennis over de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag graag mee bij de ontwikkeling en voorbereiding van lezingen, programma’s, apps (gamification), campagnes, voorstellingen en andere evenementen of acties die raakvlakken (kunnen) hebben met seksueel geweld. Ik kan bijvoorbeeld adviseren bij het zo zorgvuldig en accuraat mogelijk formuleren van doelstellingen of teksten, wijze van benadering van de doelgroep of het benoemen van de belangrijkste elementen als het gaat om seksueel geweld. Zo weet je als maker zeker dat je rekening hebt gehouden met alle aspecten van deze gevoelige materie.

Spreker
Na de verwerking van mijn eigen traumatische ervaring kan ik nu anderen helpen en motiveren om hun verhaal te delen en aan hun verwerking te beginnen, of mensen die minder of geen ervaring met de materie hebben helpen zich een beeld te vormen van het grote maatschappelijke probleem dat seksueel geweld heet.

Toen het mij overkwam dacht ik, door het gemis van voorbeelden in mijn omgeving en in de media, dat ik de enige was en voelde me daardoor eenzaam. Dat hoeft niet zo te zijn. Door de verhalen te delen kunnen mannen en vrouwen leren van de ervaring van een ander, zien dat ze niet alleen zijn, herkenning vinden in de impact die zo’n gebeurtenis op je leven heeft en zich laten motiveren en inspireren om de verwerking aan te gaan. Ik praat openhartig over wat me overkomen is en wat ik heb gedaan om het te verwerken. Ik deel de impact die ik ervaren heb op mijn dagelijks leven, mijn professionele carrière en mijn relatie, maar ik laat ook zien dat er een leven is ná een dergelijke ervaring.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en de mogelijkheden.